Operacja 11:11 2019 – Komunikat techniczny

Harmonogram zawodów:

9:00 Otwarcie biura zawodów, możliwość obioru pakietów i zapisów
10:45 Zakończenie wydawania pakietów
10:50 Zbiórka zawodników przed bazą zawodów, odprawa techniczna, zdjęcie
11:05 Ustawienie się na linii startu
11:11 Start zawodników, pętla honorowa.
11:15 Wznowienie wydawania pakietów i zapisów dla osób startujących z opóźnieniem *
22:00 Zakończenie wydawania pakietów i zapisów **
22:22 Zamknięcie trasy
22:25 Oficjalne zamknięcie zawodów, rozdanie medali i koszulek dla zawodników spoza zagwarantowanej puli

* Istnieje możliwość startu po wyznaczonej godzinie, jednak limit czasu liczony jest od godziny 11:11
** Nieodebrane pakiety i medale przepadają na rzecz następnych w kolejce zawodników.

Pomiar czasu:

Podobnie jak w poprzednich latach, zawody nie posiadają elektronicznego systemu do pomiaru czasu. Na starcie każdy z zawodników dostanie 9 żetonów z numerem startowym, które służą do zliczania pętli przez obsługę. żeton należy wrzucać do przeznaczonego na to pojemnika na mecie pętli (na dworze – przy każdym minięciu mety jeden żeton). Żetony będą na bieżąco zbierane przez obsługę która będzie nanosiła wyniki na tablicę w bazie zawodów. Wszystkie rozbieżności (np. pominięcie wrzucenia żetonu przy którejś pętli) należy zgłaszać do obsługi biura, tak szybko jak to tylko możliwe. Prosimy o niewrzucanie bez uprzedzenia zaległych żetonów, zostanie to potraktowane jako błąd i zostanie zaliczona tylko jedna pętla!
Sam żeton najlepiej przygotować na dobiegu do mety, tak by nie blokować miejsca przy samej mecie w poszukiwaniu żetonu w kieszeni. Dotyczy to zwłaszcza pierwszych pętli, gdzie w jednej chwili na metę wbiega większa ilość zawodników.
Osoby którym zabraknie żetonów mogą je uzupełnić u obsługi biura, będą one na bieżąco sortowane i przygotowywane do ponownego wykorzystania.
W związku z „analogowym pomiarem czasu” uprasza się o uczciwość i czujność w tym zakresie, jak również wyrozumiałość dla obsługi – impreza zapowiada się wyjątkowo liczna, co niestety może prowadzić do pojedynczych błędów w tym zakresie. Po zeszłorocznej próbie jesteśmy jednak pozytywnie nastawieni do systemu który opracowaliśmy

Żetony będą jednostronne, okrągłe, zalaminowane i indywidualne dla każdego zawodnika (zgodne z numerem startowym)

Przejścia dla pieszych i poruszanie się na trasie:

Zawody od początku do końca odbędą się przy otwartym ruchu samochodowym i wymagają pełnego przestrzegania kodeksu ruchu drogowego! Zawodnicy zobowiązani są do poruszania się wyznaczoną trasą (chodnikami) i przekraczania jezdni tylko w wyznaczonych do tego miejscach (pasach) z zachowaniem ostrożności i uwagi na przejeżdżające pojazdy. Najprawdopodobniej pierwsza pętla odbędzie się w asyście policji, nawet wtedy nie zwalnia to jednak z przestrzegania przepisów ruchu.

W czasie pierwszej, „honorowej” pętli nie ma obowiązku poruszania się w peletonie – zawodnicy chcący uzyskać jak najlepszy wynik mogą poruszać się własnym tempem. Zachęcamy jednak do wspólnego pokonania tej pierwszej pętli, jeśli to możliwe, to w koszulkach dostarczonych przez organizatora. Rodziny z dziećmi i osoby z wózkami proszone są o ustawienie się w dalszej części stawki by nie blokować szybszych zawodników.

Na trasie znajdują się dwa „newralgiczne” przejścia dla pieszych, oba na ulicy Wilczej – chwilę po starcie i na dobiegu do mety.

Start z bazy zawodów, przejście dla pieszych naprzeciwko basenu miejskiego
Końcówka pętli, przejście naprzeciwko przychodni

Na tych dwóch przejściach wymagana jest od zawodników szczególna ostrożność, a przekraczanie ulicy Wilczej w jakikolwiek inny sposób niż wskazany powyżej jest zabroniony i może skutkować dyskwalifikacją zawodnika.
Uprasza się o nieparkowanie aut na chodnikach w dogach dojazdowych do bazy zawodów.

Przerwy w biegu i zejścia z trasy:

Zawodnicy pokonują trasę zawodów biegiem lub marszem, mogą robić przerwy. Jeśli uczestnik robi przerwę w trakcie pętli (staje w miejscu) to nie schodzi z trasy zawodów i upewnia się że nie utrudnia poruszania się pozostałych zawodników. Po przerwie kontynuuje pokonywanie pętli. Jeśli uczestnik chce zrobić dłuższą przerwę i zejść z trasy, to jedynym dozwolonym do tego miejscem jest baza zawodów. Dozwolone jest zakończenie pętli, zejście z trasy (np. do domu, na posiłek) a następnie kontynuowanie zawodów od początku nowej pętli. Zabronione zaś jest zejście z trasy w połowie pętli i kontynuowanie biegu po przerwie z miejsca w którym się przerwało.

Momentem definitywnego zejścia z trasy jest oddanie numeru startowego obsłudze zawodów – po tym fakcie zawodnik kończy bieg i następne pętle nie będą mu już naliczane. W momencie oddania numeru obsłudze zawodnik otrzymuje medal – jeśli jest on w puli numerów z gwarantowanym medalem (pierwsze 150 osób).

Baza, bufet i dostęp do własnych rzeczy:

W bazie zawodów zawodnicy znajdą miejsce odpoczynku i bufet z przekąskami, owocami oraz zimnymi/ciepłymi napojami (napoje na ciepło w formie „zrób to sam”). W bazie będzie również dostęp do toalety (brak dostępu do prysznica). Podobnie jak w poprzednich latach można w bazie pozostawić własny ekwipunek, jednak organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kradzieże i zaginięcia (brak zgłoszeń w latach poprzednich). Zalecamy niezabieranie ze sobą do bazy zawodów rzeczy wartościowych. Z racji małej ilości osób obsługujących imprezę nie przewiduje się prowadzenia depozytu.

Poza bazą zawodów nie przewiduje się punktów żywieniowych i/lub z wodą. Dla osób którym zależy na sprawnym pokonywaniu pętli w pobliżu mety zostaną rozstawione stoły na których można zostawić własne wyposażenie (tak, by nie musieć wchodzić do biura zawodów).

Ze względu na rosnącą liczbę uczestników prosimy o dbanie o porządek i czystość na terenie bazy. Na całej trasie zawodów obowiązuje bezwzględny zakaz śmiecenia (na trasie znajdują się liczne kosze na odpadki).