Operacja 11:11 2018 – regulamin

 1. Cel imprezy
  • Uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
  • Popularyzacja aktywności sportowej w Brzegu Dolnym.
 2. Organizator zawodów
  • Organizatorem zawodów jest Gmina Brzeg Dolny przy współpracy z Iroman.pl
  • kontakt do organizatora zawodów: Ireneuszkociolek@gmail.com tel 608 696 780
 3. Termin i miejsce
  • Zawody odbędą się 11 listopada 2018 r. o godzinie 11:11, tj. w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
  • Bazą, startem i metą zawodów jest Kompleks Hotelowo-Sportowy Rokita przy ul. Wilczej 8 w Brzegu Dolnym.
 4. Formuła zawodów, trasa
  • Zawody rozegrane zostaną w formule biegu 11 godzinnym (dokładnie 11 godzin i 11 minut) – wynikiem zawodnika jest dystans (ilość okrążeń pętli) które przebiegnie w wyżej wymienionym limicie czasowym.
  • Zawodnikowi zaliczane są tylko pełne pętle. Minimalny dystans wymagany do sklasyfikowania to jedna pętla.
  • Zawodnik ma prawo do robienia przerw w trakcie zawodów (zejść z trasy biegu) jedynie po pełnych pętlach.
  • Dopuszcza się późniejszy start zawodnika, tj. rozpoczęcie zawodów już po oficjalnym otwarciu trasy. Limit czasowy dla takiej osoby jest odpowiednio krótszy i kończy się o 22:22.
  • Ze względów bezpieczeństwa zawodnicy, kończący udział przed wyznaczonym limitem czasowym, proszeni są o przekazanie takiej informacji w biurze zawodów.
  • Pętla zawodów ma dystans 2 920 m i jej dokładny przebieg demonstruje mapka poniżej
   Trasa
  • Trasa zawodów jest w pełni utwardzona (beton/asfalt) i prowadzi chodnikami.
  • Zawody odbywają się przy ruchu otwartym, z pełnym przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego. W szczególności dotyczy to przejść dla pieszych.
 5. Harmonogram
  • 10:30 – Otwarcie biura zawodów
  • 11:00 – Zbiórka zawodników, odprawa, ustawienie się na linii startu
  • 11:11 – Start trasy
  • 22:22 – Zamknięcie trasy
  • 22:30 – oficjalne zamknięcie zawodów
 6. Zgłoszenia, warunki uczestnictwa
  • Na zawody można zapisać się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie (kliknij)bądź w dniu imprezy biurze zawodów.
  • Udział w zawodach wymaga ukończenia 18 roku życia. W szczególnych przypadkach organizator może dopuścić osoby niepełnoletnie za zgodą prawnego opiekuna (wymagany wcześniejszy kontakt).
  • Uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu (stosowne oświadczenie do podpisania przy odbiorze pakietu startowego).
  • Udział w biegu jest bezpłatny.
 7. Pozostałe
  • Dla zawodników przewidziane są upominki w pakiecie startowym oraz medale za ukończenie przynajmniej jednej pętli.
  • Pomimo prowadzenia klasyfikacji (ilość przebiegniętych pętli) nie przewiduje się nagród dla najlepszych zawodników, a zawody nie będą wyposażone w profesjonalny pomiar czasu.
  • W bazie zawodów przewidziany jest bufet z przekąskami, oraz miejsce do odpoczynku.